Ako napísať abstrakt

Každá bakalárska práca, by mala byť napísaná bez tzv. Abstraktom. Ako však taký abstrakt napísať, čo do neho uviesť a čo naopak vynechať? Ako ho koncipovať, aby bol dôstojným a výstižným, aby dokázal projekt, ktorej tvorbe sme venovali niekoľko týždňov, často i mesiacov života, čo najlepšie predať a prezentovať? Hoci sa môže zdať tvorba abstraktu v porovnaní s mravčím úsilím na tvorbe textu záverečného diela banalitou, je potreba aj tomuto krátkemu odseku venovať náležitú pozornosť. Najprv je potrebné sa odpútať od predstavy, že abstrakt rovnako nikto čítať nebude a že teda nezáleží na tom, čo do neho autor uvedie. Naopak. Abstrakt je tým, čo čitateľ (a tým pádom aj hodnotiteľ) uvidia na prvý pohľad – práve na základe abstraktu sa rozhoduje, či ho obsah projektu zaujíma, či ju bude študovať so záujmom, alebo len z povinnosti, alebo či ju bude vôbec čítať.

Výstižná prezentácia    

Ale teraz už celkom konkrétne: abstrakt by mal byť výstižnú prezentácií, ktorú obsahuje bakalárska práca, k jeho tvorbe spravidla postačí len niekoľko viet. Uvádza sa v ňom, na čo je úloha zameraný, čo je jeho cieľom, čo je obsahom teoretickej časti, čomu je pozornosť venovaná v časti praktickej, upozorňuje, že v záverečnej fáze sú poskytnutá odporúčania a návrhy. Jednoduché, stručné vety, žiadna komplikovaná súvetí, žiadna prezentácie vlastného odborného prehľadu. Abstrakt by mal byť písaný ako referát, ktorého predmetom tentoraz nie je kniha z povinnej čítania, ale vlastné záverečné dielo autora.
 

Podobné príspevky