Logistika a udržateľnosť pre rok 2024

Prečo je udržateľnosť v logistike dôležitá a to nielen pre budúcnosť ale aj pre podnikanie ako také. Efektivita, presnosť a precíznosť ruka v ruke s optimalizáciou. Logistika je celkom obšírny pojem. Značí súbor všetkých procesov podniku, aby dopravil svoj tovar z výroby ku koncovému zákazníkovi. Spadá sem aj obstarávanie, riadiaci proces zásob, metodika distribúcie rovnako ako skladovanie materiálov, tovarov a výrobkov ich balenie a zohľadnenie aj možných rizík a krízových situácií ktoré môžu nastať v akomkoľvek čase počas tohto procesu. Predpovede Európskej enviromentálnej agentúry na budúce roky sú dosť kritické. Predpokladajú až 40% zaťaženosť celosvetových emisií logistikou a jej procesmi.

byť priateľský k našej planéte sa vypláca

Tu treba začať zvažovať nové riešenia a zaradiť opatrenia na zamedzenie tak vysokej miery emisií. Práve preto sa spoločnosti v rôznych častiach odvetví snažia o optimalizáciu a maximálnu úsporu zaťaženia planéty. Zákazník to cíti a vníma tlak na šetrenie a používanie rozumnejších foriem a zdrojov obstarávania a prepravy. K dispozícii máme neobmedzené možnosti udržateľnosti. Ako príklad môžeme uviesť dekarbonizáciu. Prvým krokom k tomuto vylepšeniu je zistiť na akej priečke emisného rebríčka sa práve nachádzate. Možno Vás skôr osloví https://www.tripadvisor.cz/ShowUserReviews-g274714-d11873866-r488529134-Gill_s_Coffee-Brno_South_Moravian_Region_Moravia.html obnoviteľná energia – teda pochádzajúca z prírodných zdrojov. Vyskúšajte ekologicky zameraného dodávateľa energií alebo znížte nároky na energie osadením solárnych panelov.

možností ako podporiť globálny trend ekológie je veľa

Zrejme najzávažnejšia otázka s ktorou sa stretávajú manažéri spoločností pri riešení ekológie je..Čo to bude stáť?.. Investícia do zelenšej budúcnosti nemusí byť vysoká. Možno budete prekvapený, keď si uvedomíte nielen jej prospešnosť ale aj úsporu. Áno, práve tie ekologické optimalizačné riešenia vo svojom finále prinášajú nielen úsporu financií, optimalizáciu nákladov ale aj rast tržieb a ziskov spoločností oproti tým, ktoré fungujú v zastaranom režime. Na dnešné potreby je už neefektívny a stratový. Mnohý ale zo strachu z inovácií zatvárajú pred týmto faktom oči. A to je chyba. Oberajú sa tak o možnosť produkovať jednoduchšie, lacnejšie, s nižšími nákladmi, efektívnejšie a ekonomickejšie. A pritom zmeny nemusia byť iba vo veľkom formáte. Stačí dobrá informovanosť a ku zmenám pristupovať po malých krokoch aj keď s menším kapitálom.

Podobné príspevky